انجمن سینمای جوانان اصفهان

امکانات و خدمات ما

انجمن سینمای جوانان استان اصفهان با سابقه ی نزدیک به سی سال در امر آموزش ، تولید و عرضه ی فیلم کوتاه فعالیت می کند . این نهاد زیر مجموعه سازمان سینمایی کشور است که با بیش از 60 شهر از سراسر کشور دفتر این مجموعه را نمایندگی می کند . کانون عکس اصفهان ، فعال ترین کانون عکس ایران با بیش از 5000 نفر عضو و پاتوق فیلم کوتاه اصفهان با بیش از 2000 نفر عضو فعال ترین کانون فیلم فعال در ایران زیر مجموعه دفتر اصفهان هستند . این دفتر موفق ترین دوره های اموزشی مرتبط با فیلمسازی و عکاسی با مدرک بین المللی را در سطح استان برگزار می کند و نیز با درخشش فیلم های تولیدی در سطح ملی و بین المللی  یکی از موفق ترین دفاتر سینمای جوان ایران است .