در آستانه برگزاری 1401/04/01 لغایت 1401/05/03،⏰ساعت 20

نمایش کمدی داوین چی

در آستانه برگزاری 1401/04/01 لغایت 1401/04/20،⏰ساعت 20:30

تئاتر شاد و موزیکال چلمن خان

در آستانه برگزاری 1401/04/01 لغایت 1401/04/20،⏰ساعت 20:30

تئاتر شاد و موزیکال شنل قرمزی و چوپان دروغگو

برگزار شده است 1401/03/26،⏰ساعت 20:30

گروه موسیقی خواب

برگزار شده است 1401/03/16 لغایت 1401/04/04،⏰ساعت 20:30

نمایش گالیله

برگزار شده است 1401/03/16 لغایت 1401/03/25،⏰ساعت 20

نمایش کمدی انتقادی شاه دزد

برگزار شده است 1401/02/15 لغایت 1401/03/12،⏰ساعت 20

فاز دوم اجرای نمایش گربه شور

برگزار شده است 1401/01/24،⏰ ساعت 15 الی 17

خانواده خوشحال من

برگزار شده است 1401/01/21 لغایت 1401/01/28،⏰ساعت 15

نمایشگاه خوشنویسی بهار در بهار

برگزار شده است 1400/12/25،⏰ ساعت 15 الی 17

شما کجای زندگیتان هستید