باشگاه علم و نیرو

امکانات و خدمات ما

ورزش پدیده ای فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد که پیوندی محکم با مجموعه نهادها و سازمان ها و همچنین ساختارهای اجتماعی دارد، به این معنا که دستاوردهای ورزش و فعالیت های مربوط به آن بطور کلی یک شاخص فرهنگی در زمینه های مختلف محسوب می شود.

باشگاه علم و نیرو واقع در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان مجهز به تجهیزات استاندارد بدن سازی و پرورش اندام، سالن ماساژ، دوش آب گرم،تهویه مطبوع و فضای اختصاصی کراس فیت و هوازی می باشد.  این مجموعه همچنین دارای بوفه و تریا با فضای بی نظیر، تهویه مطبوع و کادر تخصصی ورزشی مجرب است.