در آستانه برگزاری 1401/09/29 ساعت 17الی 19

جشن یلدا ویژه کودکان

برگزار شده است 1401/08/02 لغایت 1401/08/14⏰ساعت 19

نمایش دوم شخص مفرد

برگزار شده است 1401/06/24 ⏰ساعت 16 الی 20

جاده ابریشم کسب و کار

برگزار شده است 1401/05/15 لغایت 1401/05/17،⏰ساعت 20:30

سه شب مراسم شور و عزای امام حسین(ع)

برگزار شده است 1401/04/20 لغایت 1401/04/29،⏰ساعت 20:15

نمایش «آنکه گفت آری آنکه گفت نه»

برگزار شده است 1401/04/24 لغایت 1401/05/04،⏰ساعت 20

نمایش دکتر هاشمیان

برگزار شده است 1401/04/01 لغایت 1401/04/10،⏰ساعت 20

نمایش کمدی داوین چی

برگزار شده است 1401/04/01 لغایت 1401/04/20،⏰ساعت 20:30

تئاتر شاد و موزیکال چلمن خان

برگزار شده است 1401/04/01 لغایت 1401/04/20،⏰ساعت 20:30

تئاتر شاد و موزیکال شنل قرمزی و چوپان دروغگو