ارتباط با مجموعه فرشچیان

کاربر گرامی، شما می‌توانید برای ارتباط با ما از فرم زیر استفاده نمایید. در همین راستا، از شما خواهشمندیم جهت بهبود پاسخ‌گویی و ارتباط مداوم، کلیه اطلاعات را تکمییل فرمایید.
     

تلفن های تماس:

واحد مدیریت: 36284401_031

امور قراردادها: 36284405_031

دورنگار:36284390_031