موسسه آموزشی و کارآفرینی خانه معماری طاد برگزار می کند

همایش و گردهمایی حرفه ای شو در معماری

مرکز مهارت آموزی و آموزشگاه سایه تقدیم می کند

تئاتر شاد و موزیکال چلمن خان

تجلیل از کارمند نمونه مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان