شرکت توانمندسازان ارزش آفرین تاک

امکانات و خدمات ما

شرکت توانمندسازان  ارزش آفرین  تاک بر اساس ایجاد سه اصل توانمندی ، ارزشمندی وکارآفرینی در جامعه مشغول به کار می باشد.

موسسین این شرکت با 25 سال تلاش در حوزه کارآفرینی صنعت ، دانشگاه ، خدمات وفرهنگ و هنر براین عقیده هستند که سطح زندگی افراد جامعه با کارآفرینی بهبود خواهد یافت .

زیرا کارآفرینی با خلق ثروت وبه اشتراک گذاشتن آن باعث ایجاد شغل ، توسعه منطقه ای با ثبات وافزایش تولید ناخالص داخلی ودرآمد سرانه می شود.

در این راستا استاندارد زندگی ارتقاء می یابد وتوسعه اقتصادی ودر نهایت توسعه اجتماع موجب توسعه پایدار کشور می شود.​​​​​​​

​اهداف

1- توانمند سازی افراد جامعه از طریق :

 • ایجاد انگیزه ، ارتقاء دانش ،مهارتها و نگرش های کار آفرینانه
 • ترویج و گسترش فرهنگ ،دانش و مهارت کار آفرینی.
 • تلاش در تغییر و باز آفرینی در ابعاد و ارکان آموزش و پرورش دانش آموزان.
 • نهادینه ساختن فعالیت های اموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه ی کارآفرینی .

 

2- ارزشمندی از طریق:

 • ایجاد کار تاثیرگذار وتولید ثروت در کشور
 • ایده پردازی ، خلاقیت ، فکرآفرینی و نوآوری
 • ایجاد فرصت های کسب وکار جدید واصلاح شیوه ها وخلق خدمات بدیع

 

3- کارآفرینی از طریق :    

 • ارائه مشاوره های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و نو آوری به صاحبان ایده ،کارافرینان و متقاضیان ایجاد بنگاههای اقتصادی
 • هدایت صاحبان سرمایه به فعالیتهای کارافرینانه.و معرفی کارآفرینان به سرمایه گذاران احتمالی
 • توسعه ی فعالیتهای کارآفرینانه با توجه به مزیتها و ظرفبتها ی اقتصادی کشور
 • ایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیتهای کارآفرینانه ،فضای کسب و کار و تولید
 • کمک به کوتاه کردن روند راه اندازی و توسعه یک کسب و کار نوپا
 • کمک در جهت بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات، و ثبات مالی کسب و کار نوپا
 • مشارکت در فرآیند توسعه کسب و کار نوپا برای یک مدت محدود