نمايش ” گاليــــــــله ” با نگاهی به اثر برتولت برشت به نويسندگی،طراحی و كارگردانی محمدرضا بزرگ زاد بازیگران حسین جویره، جهانگیر نکویی، محمدرضا بزرگزاد ارباب، احمدرضا سلیمانی ، محمد رادمهر، مسعود یزدانبخش، ریحانه مظاهری مهر، آرمان بکا، سپهرام سلیمانی، فرهاد شمس، سعید نصیری و جواد مدنی در تاریخ 1401/۰03/16 لغایت ۱۴۰1/04/0۴ ساعت 20:30 در سالن تماشاخانه اصفهان واقع در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان اجرا می گردد.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت WWW.TIWALL.COM و  شماره تماس 09133156323 نسبت به خرید بلیت  و هماهنگی اقدام نمایند.