نمایشگاه نقاشی هنرجویان کودک و نوجوان آموزشگاه خانه رنگ و فرم در نگارخانه هنرستان هنرهای زیبای پسرانه اصفهان در تاریخ 1401/06/01 ساعت 16 الی 17  افتتاح می گردد و همه روزه تا تاریخ 1401/06/07 از ساعت 16 الی 19 جهت بازدید علاقه مندان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی دایر است.