موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر برگزار می کند

نمایشگاه خوشنویسی بهار در بهار

نمایشگاه انفرادی  آثار خوشنویسی استاد مسعود حاجی امینی در نگارخانه هنرستان هنرهای زیبای پسرانه اصفهان در تاریخ 1401/01/21 ساعت 15  با حضور و سخنرانی دکتر علی فرزانه، ریاست محترم انجمن خوشنویسان استان اصفهان افتتاح می گردد و  همه روزه تا تاریخ 1401/01/28 از ساعت 15 الی 18 جهت بازدید علاقه مندان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی دایر است.