سیزدهمین کنسرت آموزشی مدرسه هنرهای زیبا و موسیقی در تاریخ 1401/03/31 ساعت 18:30 در سالن غدیر هنرستان هنرهای زیبا برگزار می گردد.