انتصاب جناب آقای حمیدرضا صمدانی به عنوان سرپرست مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان

به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی هنری استاد محمود فرشچیان در تاریخ 1401/12/10 با حکم جناب آقای مهدی افضلی (مدیرعامل محترم موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر) و با حضور جناب آقای مقیمی مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای عمرانی (معاون محترم موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و جناب آقای ترابی (مدیر محترم اداری موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنری) در مجتمع فرهنگی هنری استاد محمود فرشچیان، جلسه تودیع جناب آقای امیر محبی (سرپرست سابق مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان) و معارفه جناب آقای حمیدرضا صمدانی به عنوان سرپرست جدید مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان انجام شد.

در این جلسه از تلاش ها و زحمات جناب آقای امیر محبی تشکر و قدردانی گردید.

جناب آقای حمیدرضا صمدانی، از جوانان فعال در عرصه فرهنگ و هنر، دانشجوی دکترای سیاست گذاری عمومی می باشند. وی پیش از این مدیر موسسه فرهنگی یاران نواب صفوی، مشاور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و مسئولیت های فرهنگی هنری در دانشگاه های استان اصفهان بوده است.

با آرزوی موفقیت روزافزون ایشان در فعالیت های فرهنگی هنری پیش روی در این مکان فرهنگی هنری و خدمت به هنرمندان و هنردوستان شهر زیبای اصفهان را داریم.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی هنری استاد محمود فرشچیان در تاریخ 1401/12/10 با حکم جناب آقای مهدی افضلی (مدیرعامل محترم موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر) و با حضور جناب آقای مقیمی مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای عمرانی (معاون محترم موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و جناب آقای ترابی (مدیر محترم اداری موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنری) در مجتمع فرهنگی هنری استاد محمود فرشچیان، جلسه تودیع جناب آقای امیر محبی (سرپرست سابق مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان) و معارفه جناب آقای حمیدرضا صمدانی به عنوان سرپرست جدید مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان انجام شد.

در این جلسه از تلاش ها و زحمات جناب آقای امیر محبی تشکر و قدردانی گردید.

جناب آقای حمیدرضا صمدانی، از جوانان فعال در عرصه فرهنگ و هنر دانشجوی دکترای سیاست گذاری عمومی می باشند. وی پیش از این مدیر موسسه فرهنگی یاران نواب صفوی، مشاور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و مسئولیت های فرهنگی هنری در دانشگاه های استان اصفهان بوده است.

با آرزوی موفقیت روزافزون ایشان در فعالیت های فرهنگی هنری پیش روی در این مکان فرهنگی هنری و خدمت به هنرمندان و هنردوستان شهر زیبای اصفهان را داریم.

(بیشتر…)