به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان به نقل از خبرگزاری ایمنا جلسه بررسی مشکلات و برنامه ریزی پروژه های شاخص عمرانی شهرداری اصفهان صبح بیست و دوم تیرماه در محل سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی هنری هنری استاد فرشچان،  کارگاه پروژه پارکینگ توحید برگزار شد.