موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر برگزار می کند

جشن سده در ادبیات پارسی

مجتمع فرهنگی هنری استاد محمود فرشچیان با همکاری انجمن ادبی پگاه نشست تخصصی یک شنبه های ادبی فرشچیان با موضوع ” جشن سده در ادبیات پارسی” با حضور دکتر محمد ابراهیم شایان، مهندس محسن اسلامی نیا و دکتر مهرناز آزاد در تاریخ 1400/11/10 ساعت 18 در سالن کنفرانس این مجتمع برگزار می گردد.