دورهمی کارآفرینان با عنوان “جاده ابریشم کسب و کار” جهت استفاده از تجربیات کارآفرینان در مسیر موفقیت کسب و کار در تاریخ 1401/06/24 ساعت 16 الی 20 در سالن کنفرانس مجتمع برگزار می گردد علاقه مندان جهت مشاوره با شماره واتساپ 09331938767 اقدام نمایند.