به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان برنامه «ادبیات داستانی در اصفهان» با سخنرانی بهزاد دانشگر، مرضیخه گلابگیر، محمدرضا رهبری، سعید محسنی ساعت 13در سالن هنرستان هنرهای زیبا یکی از برنامه‌های جنبی سومین روز برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان می باشد.