به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان برنامه «تاریخ نشر کتاب در اصفهان از گذشته تا کنون» با سخنرانی مجید جزینی(مدیر انتشارات کنکاش)، مرتضی ثابت قدم (مدیر انتشارات فرهنگ مردم)، محمدرضا منصوری(مدیر انتشارات امیر فدک) و نوید پدرام(مدیر انتشارات خانه رود)  ساعت 16 در سالن هنرستان هنرهای زیبا یکی از برنامه‌های جنبی اولین روز برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان می باشد.