به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان جناب آقای علیرضا ایزدی مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اصفهان در تاریخ 1401/08/30 در راستای گسترش همکاری از این مجتمع بازدید کرد.