نخستین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان از فردا شنبه ۲۰ آذرماه با حضور استاندار اصفهان، مدیرعامل خانه کتاب وادبیات ایران به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان فردا شنبه ۲۰ آذرماه افتتاح می‌شود