مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان مطرح کرد:

برنامه‌های هفته دفاع مقدس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس توسط اداره کل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی استان اصفهان خبر داد.