قول شهردار اصفهان به استاد فرشچیان: حافظ نظم و هارمونی شهر هستیم

شهردار اصفهان گفت: به استاد فرشچیان قول می‌دهیم شهرداری حافظ نظم و هارمونی شهر باشد، به مفاهیم هویتی آن توجه داشته و از این مواضع کوتاه نیاید.

در حاشیه یک دیدار صورت گرفت

اعتراض و نگرانیِ محمود فرشچیان به تخریب بافت تاریخی شهر اصفهان

هنرمند پرآوازه خطه زاینده رود، خطاب به مسئولان میراث فرهنگی کشور گفت: به هیج عنوان اجازه ندهید که با بلندمرتبه‌سازی و (ساخت) ساختمان‌های بی‌رویه در اطراف چهارباغ یا در راسته زاینده‌رود زیانِ غیرقابل جبرانی به اصالت شهر اصفهان وارد آید.