گروه تئاتر نان و عروسک شرقی تقدیم می کند

نمایش کمدی گربه شور

گروه هنری بهشت آیین با همکاری مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان تقدیم می کند

نمایش مویه کور

تالار هنر (دفتر تخصصی هنرهای نمایشی) وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تقدیم می کند

نمایش کمدی پری

یک صد و هشتمین اثر گروه کاوش منتخب بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر آیینی سنتی1400