اصفهان ظرفیت‌های فراوانی در حوزه خوشنویسی دارد/ ضرورت برگزاری جشنواره خوشنویسی در اصفهان

دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با رئیس انجمن خوشنویسان استان با حضور مدیریت مجتمع

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در دیدار با رئیس انجمن خوشنویسان استان گفت: اصفهان ظرفیت‌های فراوانی در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری به ویژه خوشنویسی دارد.