تالار هنر (دفتر تخصصی هنرهای نمایشی) وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تقدیم می کند

نمایش کمدی پری

یک صد و هشتمین اثر گروه کاوش منتخب بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر آیینی سنتی1400