موسسه فرهنگی هنری ستاره فرهنگ نصف جهان

امکانات و خدمات ما

موسسه فرهنگی هنری ستاره فرهنگ نصف جهان واقع در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان دوره های زیر را برگزار می کند:

تئاتر و اجرای صحنه

هنرکده کودک

نگارگری خلاق

خانه قصه گو

خلاقیت و کاردستی

سرمه دوزی _ ربان دوزی

ساخت عروسک های نمدی

نقش بازی جنبشی _ میدانی( ویژه کودکان)