موسسه نخبگان شهر اندیشه

امکانات و خدمات ما

موسسه نخبگان شهر اندیشه یک موسسه چندمنظوره می‌باشد که در زمینه‌های مطبوعات، کار و دانش و موزیک فعالیت می‌کند. در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان کلاس‌های گرافیک کامپیوتری، چهره سازی، تصویرسازی با جلوه‌های ویژه و مدیریت خانواده برگزار و در پایان هر دوره به هنرآموختگان دیپلم کارو دانش تعلق می‌گیرد.