به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان برنامه «آسیب شناسی وضعیت کتابخانه های اصفهان» با سخنرانی امیر هلاکویی(سرپرست اداره کل کتابخانه های استان اصفهان)، مرضیه اربابان(امور کتابخانه های شهرداری اصفهان)، فرزانه سادات کمیلی(فعال حوزه کتاب) ساعت 13 در سالن هنرستان هنرهای زیبا یکی از برنامه‌های جنبی چهارمین روزبرگزاری نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان می باشد.