به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان، اداره‌ کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مؤسسه‌ی توسعه‌ی هنرهای تجسمی معاصر و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و با حضور فعال هنرمندان، دانشگاهیان، پژوهشگران، نگارخانه‌ها، انجمن‌ها، مراكز و مؤسسات هنری، “چهاردهمین جشنواره‌ی هنرهای تجسمی فجر” را در تاریخ 1400/11/16 لغایت 1400/11/23ساعت 15 الی 19 در هنرستان هنرهای زیبا واقع در اصفهان خیابان مطهری برگزار می‌کند.