نمایشگاه نقاشی هنرور در نگارخانه هنرستان هنرهای زیبای پسرانه اصفهان در تاریخ 1400/09/25 لغایت 1400/09/28 از ساعت 16 الی 20 برگزار می گردد.