نمایشگاه انفرادی  آثار خوشنویسی استاد داوود فرامرزی در نگارخانه هنرستان هنرهای زیبای پسرانه اصفهان در تاریخ 1400/12/04 ساعت 16 افتتاح و  از تاریخ 1400/12/04 لغایت 1400/12/10 از ساعت 15 الی 19 جهت بازدید علاقه مندان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.