به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان طی جلسه ای در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ در این مجتمع با حضور جناب آقای هوده شاهی مدیر محترم حراست موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و جناب آقای دکتر گرامی مدیر محترم مجتمع از تمامی کارمندان این مجتمع تقدیر و قدردانی شد و همچنین از سرکار خانم زهرا علائی به عنوان کارمند نمونه در این شعبه تجلیل به عمل آمد.