نمایشگاه هنرجویان آموزشگاه طنین در نگارخانه هنرستان هنرهای زیبای پسرانه اصفهان در تاریخ 1400/07/21 لغایت 1400/07/26 از ساعت 16 الی 20 برگزار می گردد.